Inbreng

Algemene Voorwaarden

  1. De kleding moet gewassen, heel en actueel zijn.
  2. De innameprijs wordt door ons, eventueel in overleg, vastgesteld.
  3. U ontvangt 50% van de opbrengst.
  4. Tot de dag van de verkoop blijft de kleding eigendom van de inbreng (st)er.
  5. X-change is niet aansprakelijk voor eventueel beschadiging, brand of diefstal van de kleding.
  6. De kleding wordt 6 weken opgehangen.
  7. U dient de kleding vóór of op de verstreken datum op te halen. Niet op tijd opgehaalde kleding vervalt aan een goed doel.
  8. Het is de bedoeling dat u zelf komt informeren of er wat is verkocht.
  9. X-change heeft het recht de ingebrachte kleding uit de rekken te halen.